O záhradeZáhrada spomienok je prvý prírodný cintorín na Slovensku, na ktorom sa spája úcta k ľuďom so šetrnosťou k prírode.
V Záhrade spomienok je popol zosnulých ukladaný do kvetinových záhonov či ku koreňom stromov, priamo alebo v rozložiteľných urnách.
Nenájdete tu žiadne klasické náhrobky, mená zosnulých nesú kamenné tabuľky.
Posledné rozlúčky sa odohrávajú pod šírym nebom a ich podoba sa odvíja od prianí pozostalých.

Záhrada spomienok je súčasťou mestského Cintorína Zlatý Potok vo Zvolene. Vznikla spoluprácou neziskovej organizácie Živica, mesta Zvolen a združenia Ke kořenům, ktoré založilo a spravuje Les vzpomínek – prvý český prírodný cintorín v Prahe.

 

 

Priestor

Pre posledné priania

Pre posledné priania

Záhradu spomienok môžete navštíviť i s rodinou či priateľmi už počas života a otvoriť tak rozhovory o svojich posledných prianiach. Pokiaľ dáte niekomu vedieť, kde a ako by ste chceli byť pochovaní, môžete tým výrazne odbremeniť svojich budúcich pozostalých.

Zároveň tým zodpovedne pristupujete k životu i ku smrti a spoluvytvárate zdravšiu spoločnosť, kde smrť nie je tabu.

Pre posledné rozlúčky

Pre posledné rozlúčky

V Záhrade spomienok môže prebehnúť nielen jednoduché uloženie popola do zeme, ale tiež obrad poslednej rozlúčky. Môžu sa tu odohrať tradičné obrady s kňazom alebo obradníkom, ale aj netradičné spomienkové slávnosti vytvorené samotnými pozostalými.

Priestor Záhrady spomienok je duchovne otvorený pre ľudí rôznych vyznaní a spôsobov života. Podoba poslednej rozlúčky sa odvíja od vašich prianí. Pri jej plánovaní a prípravách vás budeme sprevádzať a pomôžeme vám nájsť spôsob rozlúčenia, ktorý bude blízky vám i vašej rodine a priateľom.

... Viac

Priestor

Obrad sa môže odohrať na mieste s kamenným umeleckým dielom medzi stromami, prípadne priamo pri kvetinových záhonoch, kam bude popol zosnulého uložený. Pokiaľ by ste chceli využiť možnosť reprodukovanej hudby či premietania fotografií, môže sa posledné rozlúčenie odohrať v menšej či väčšej obradnej sieni cintorína, prípadne v inom priestore.>

Obradné uloženie popola

Uložením popola do jamky sprevádza správkyňa Záhrady spomienok, alebo sa jej môžu ujať samotní pozostalí. Priamo pri mieste uloženia je možné zrealizovať aj menší obrad v kruhu pozostalých. Pri obrade je možné použiť drevené misy naplnené vodou pre zapaľovanie sviečok. V prípade vsypu je popol obradne uložený do jamky zo špeciálnej drevenej misy.

Obrad poslednej rozlúčky

Obradnému uloženiu popola môže taktiež prechádzať spomienkový obrad. V takom prípade odporúčame pozostalým zaistiť si u pohrebnej služby kremáciu bez obradu a obrad poslednej rozlúčky môžu naplánovať a pripraviť so Správkyňou Záhrady spomienok. Je naň vyhradené obradné miesto v blízkom lesíku s pieskovcovým umeleckým dielom na zapaľovanie sviečok a s lavičkou. Je tiež možné prenajať si Veľkú alebo malú smútočnú sieň, ktoré sú súčasťou cintorína. Môže sa však konať aj inde, mimo cintorína. Závisí to len na prianiach pozostalých.

Čas

V Záhrade spomienok máte na rozlúčenie dostatok času, nemusíte sa nikam ponáhľať. Neplánujeme jeden obrad za druhým, aby sa každý mohol lúčiť vo svojom vlastnom tempe.

Spomienková reč

Spomienková reč je veľmi dôležitou súčasťou poslednej rozlúčky. Prostredníctvom slov môžeme zosnulému vyjadriť úctu, pomenovať to, čo pre nás znamenal a pripomenúť jeho životný príbeh. To najlepšie dokážu tí, ktorí zosnulého poznali osobne. Na obrade môže hovoriť jeden člen rodiny, prípadne viacerí pozostalí, vďaka čomu vznikne mozaika spomienok a príbehov. Tie nám dovolia spoznať zosnulého často aj z nových uhlov pohľadu. Reč môže tiež vzniknúť spoluprácou rodiny s kňazom či našou sprievodkyňou pozostalých, ktorá je zároveň správkyňou Záhrady spomienok.

Smútočný odev

Na obrad v Záhrade spomienok môžete zvoliť akékoľvek oblečenie, ktoré je podľa vás vhodné. Či už to bude klasická smútočná farba – čierna, alebo napríklad obľúbená farba zosnulého, dôležité je, aby ste sa cítili dobre.

Hudba

Prírodné prostredie Záhrady spomienok vytvára prirodzený akustický sprievod obradov, zvoliť si však môžete aj inú formu živej hudby. Napríklad spev, gitaru, violončelo či husle.

Kvetiny

Umelé kvety či vence nie sú v Záhrade spomienok povolené, vyhnúť sa môžete tiež nákladným kvetinovým darom z klasických kvetinárstiev. Kvety sa často pestujú pomocou postrekov a privážajú sa k nám z veľkých vzdialeností.
Kvetinové záhony v Záhrade spomienok sú navrhnuté tak, aby samy zdobili hrobové miesto, ale ak by ste predsa len chceli nejaké kvetinové dary priniesť, zvoľte živé kvetiny z vlastnej záhrady, z tržnice alebo okolitých lúk.
V zahraničí je tiež bežné, že najbližšia rodina pozostalých vopred požiada, aby neprinášali žiadne kvetiny a peniaze namiesto toho venovali napríklad na dobročinný účel.

Sviečky

Na zapaľovanie sviečok je v Záhrade spomienok vytvorené miesto s kamenným umeleckým dielom. Na jeho vodnú hladinu môžete pokladať plávajúce sviečky bez hliníkových obalov, prípadne si môžete vyrobiť vlastné, napríklad z orechových škrupín naplnených voskom.

Smútočné oznámenie

Podoba smútočného oznámenia môže ovplyvniť prijatie smutnej správy a nemusíte sa báť využiť vlastnú kreativitu. Namiesto klasického čiernobieleho parte môžete použiť prírodné motívy, fotky, obrázky či kresby, ktoré vystihujú zosnulého. Môžete tak vyjadriť aj to, že samotný obrad sa bude niesť v menej tradičnom duchu.

Pre živé spomienky

Pre živé spomienky

Záhrada spomienok je miesto, kde môžete v pokojnom prostredí spomínať na svojich zosnulých. Vysoké trávy vo vetre môžu oživiť spomienky na hravé bezstarostné detstvo, liečivé trvalky zasa môžu pripomenúť múdrosť získavanú plynutím rokov.
Korene rastlín sú dôležitým pripomenutím našich vlastných koreňov, toho, kým sme a odkiaľ pochádzame. Spolu s kvetinami rozkvitajú aj naše spomienky a sú symbolom toho, že náš vzťah k mŕtvym je živý aj po smrti.

Pre prírodu

Pre prírodu

Záhrada spomienok je živá a počas roka sa mení. Kvety trvalkových záhonov poskytujú nektár pre včely a ďalší hmyz, stromy zasa zázemie pre vtáctvo. Bez umelých kvetín a sviečok má príroda Záhrady spomienok príležitosť plne prekvitať a v zime pokojne odpočívať. Pozorovanie premien jej tvarov nám pripomína premenlivý charakter ľudského života a dovoľuje nám prijať smrť ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Pravidlá

Rešpektovaním týchto pravidiel nám pomáhate Záhradu spomienok spoluvytvárať, chrániť a rozvíjať.

 • Záhrada spomienok je pokojným miestom pre posledné rozlúčky a spomínanie, preto vás prosíme o stíšenie (nielen) mobilných telefónov.
 • Miesta posledného odpočinku na zemi nijak nevymedzujeme, slúžia na to pamätné kamenné tabuľky. Neprinášajte sem preto žiadnu vlastnú výsadbu ani spomienkové predmety.
 • Súčasťou Záhrady spomienok je aj včelí úľ. Včely pre svoju prácu potrebujú pokoj. Prispejete k nemu, ak sa nebudete k úľu príliš približovať.
 • Ak chcete do Záhrady spomienok priniesť vlastné kvetiny, prinášajte len živé, bez obalov a stúh, ideáne z vlastnej záhrady alebo z krajiny. Aby sa miesto mohlo prirodzene vyvíjať, po určitom čase ich odstránime.
 • Na zapaľovanie sviečok sme vytvorili pieskovcové umelecké dielo, kde sa sviečky pokladajú na vodnú hladinu. Kvôli bezpečnosti vás prosíme, aby ste ich nezapaľovali na iných miestach Záhrady spomienok.
 • Chceme udržať prírodný vzhľad miesta, a preto sa do Záhrady nenosia predmety ako: malé sošky a iné dekorácie, umelé sviečky, kahance, kvety a vence s umelými alebo kovovými komponentami, fotografie, či vázy.
 • V Záhrade spomienok pochovávame od marca do konca októbra. V zime nechávame zem a rastliny oddychovať. Okolité chodníky sú však udržiavané, môžete tak záhradu navštevovať.

Časté otázky

 1. Ako prebieha výber miesta a uloženie popola?

  Pri našom prvom stretnutí spoločne vyberieme miesto uloženia a naplánujeme priebeh poslednej rozlúčky.

  Popol je možné uložiť do zeme buď priamo vsypom alebo v našich rozložiteľných urnách. Tie sú vyrobené z recyklovaného papiera technikou papier – maché a je možné na ne kresliť či písať. Schránku na popol si môžete vyrobiť i sami, dôležité je aby bola prirodzene ľahko rozložiteľná, vhodné materiály sú papier, drevo, nepálená hlina, prírodná tkanina či prútie.

 2. Ako sú hrobové miesta označované?

  Jediný spôsob, akým je v Záhrade spomienok možné označiť urnovú jamku, sú jednotné tabuľky zo slovenského kameňa, ktoré pre nás pripravuje miestny kamenár. Uložené sú priamo v záhone a nesú mená zosnulých a letopočty.

  V prípade, že si to prajete, môže byť vaše miesto bez označenia.

 3. Kto môže poslednú rozlúčku viesť?

  Záhrada spomienok je duchovne otvorený priestor, môžu sa v nej odohrať obrady poslednej rozlúčky vedené kňazom alebo civilným obradníkom, kýmkoľvek z kruhu rodiny či jednou z nás. Kto tvorí náš tím sa dozviete v sekcii Kontakty. 

 4. Aká je finančná stránka posledného rozlúčenia v Záhrade spomienok?

  Prenájom urnového miesta / Správa cintorína mesta Zvolen
  20 € na 5 rokov

  Platí sa v hotovosti v kancelárii Správy cintorína po tom, čo vám vystavíme rezervačný formulár. Túto dobu je možné predĺžovať vždy po uplynutí piatich rokov.

  Služby a produkty organizácie Živica

  Základné:

  • poplatok za našu prácu spojenú s výberom miesta, prípravou pohrebu, sprevádzaním pri poslednej rozlúčke - 120 € 
   • suma je rovnaká pri akejkoľvek miere nášho zapojenia a podobe rozlúčky
  • poplatok za našu prácu spojenú so starostlivosťou o Záhradu spomienok - 50 €  

   

  Voliteľné:

  • ekologická urna - podľa materiálu 72- 160 € 
   • zvoliť si môžete aj vsyp popola bez urny
  • kamenná tabuľka - cena závisí od množstva textu
   • kameň menší – 110 €
   • kameň väčší - 130 €
   • 1 znak - písmeno/číslo – 3,90 €
   • symbol podľa prianí – cena dohodou
  • plávajúce sviečky zo včelieho vosku - 1,20 € /kus

   

  Poplatky sú jednorazové. Predbežnú sumu vám vieme poskytnúť po prvom stretnutí a dohodnutí sa na detajloch. Faktúru vám následne vystavíme a zašleme e-mailom po pohrebe.

  Okrem toho vieme po dohode zabezpečiť drobné alebo väčšie občerstvenie, fotografa, parte a tiež vám pomôcť s inými záležitosťami, podľa vašich prianí.

Kontakty

Monika Suchánska

Monika Suchánska

kontakt pre mestá, médiá a verejnosť

spoluzakladateľka Záhrady spomienok
celebrantka posledných rozlúčok
manažérka projektu Záhrada spomienok
suchanska@zivica.sk / +421 908 060 259

Andrea Uherková

Andrea Uherková

kontakt pre pozostalých

správkyňa Záhrady spomienok
celebrantka posledných rozlúčok
ekologička
uherkova@zivica.sk / +421 905 459 319

Lucia Kubíny

Lucia Kubíny

celebrantka posledných rozlúčok a slávností v Záhrade spomienok
pôrodná dula
dula.lucka@gmail.com / +421 944 985 074

Články

  Prírode blízke cintoríny

  Prírode blízke cintoríny

  Kálmán Mikszáth opísal vo svojej poviedke jeden zvyk zo Sklabinej: „Potom je tu ešte taká nezvyčajná obyčaj, že k čelu hrobu sadia čerešňu alebo jabloň a jablká, čo sa urodia, povedzme na hrobe Barbory Suchánskej, rozdelia na koštovku medzi rodinu Suchánskych, že to posiela Borka...“

   

  Ekológia a pohrebníctvo

  Ekológia a pohrebníctvo

  Dušičkové obdobie je za rohom a s ním aj tradičné návštevy cintorínov. Dušičky sú sviatkom pripomínajúcim nám ľudskú skúsenosť, ktorá nás všetkých od nepamäti spája – smrť blízkeho človeka, a tiež našu prirodzenú vlastnosť – smrteľnosť. Dnešné cintoríny však zrkadlia aj ďalšiu našu vlastnosť – odpojenosť od prírody. Možno ste si aj vy začali všímať, že atmosféru dušičkových dní nesprevádza len pokoj a vôňa sviečok, ale aj preplnené kontajnery. 

  O posledných prianiach

  O posledných prianiach

  Možno sa vám už stalo, že ste boli niekomu blízkemu na pohrebe, po ktorom ste si povedali, že vy by ste to chceli inak. Že by ste si nepriali, aby o vás rozprávala cudzia pani z pohrebnej služby, že by hostia nemuseli prísť v čiernom ani nosiť umelé vence. Ale možno ste si to vraveli len pre seba a nik iný to nevie. Ešte stále je považované za zvláštne hovoriť nahlas o tom, aký by sme chceli pohreb. Premýšľať nad vlastnou smrťou, najmä ak sme ešte pomerne mladí. Nebodaj by sme si ju tým privolali, ako sa hovorí.

  5 krokov k osobnejšiemu pohrebu

  5 krokov k osobnejšiemu pohrebu

  Mnohí z nás si z pohrebov odniesli traumatizujúcu skúsenosť. Mnohí z nás si v sebe uchovávajú presvedčenie, že pohreby sú už raz také - ťažké, smutné, nepríjemné. Ale čo ak môžu byť niečím viac? Oslavou života, uznaním darov, ktoré človek na svet priniesol, odpustením krívd, vzdaním úcty jeho príbehu. Čo ak je v nich miesto pre všetky pocity - od smútku cez zmierenie po radosť? 

  Ako pohreby (ne)fungujú

  Ako pohreby (ne)fungujú

  Ja nemám rád pohreby. Prídem až na ten svoj,“ vraví kamarát. Nie je jediný, kto sa s miernou dávkou irónie zámerne vyhýba posledným rozlúčkam, pokiaľ nejde o jeho najbližšiu rodinu. Úmrtie blízkeho človeka môže byť jednou z najväčších strát v našom živote a každý ňou prechádza jedinečným spôsobom. 

Prajem si dostávať novinky zo Záhrady spomienok

Cintorín Zlatý potok

Jána Bottu
960 01 Zvolen
tel.: +421 45 533 39 23
mob.: +421 905 359 044

Otváracie hodiny Cintorína Zlatý potok

7:00 - 18:00 Január, Február, November, December
7:00 - 20:00 Marec - Október

Ako sa k nám dostanete?

Záhrada spomienok sa nachádza v novej časti cintorína, za vojenským pamätníkom.
Najľahšie sa k nám dostanete z ulice A. Hlinku. Za garážami nájdete parkovisko a bránu, za ktorou sa Záhrada spomienok nachádza v hornej časti.
Využiť môžete tiež autobusy č. 1, 7, 8, 12, 13, zastávka Zlatý potok.

Otvoriť na veľkej mape