Pre posledné priania

Miesto v Záhrade spomienok si môžete vybrať vopred, ešte počas svojho života a odbremeniť tak svojich budúcich pozostalých. Záhradu spomienok môžete navštíviť i s rodinou či priateľmi a otvoriť tak rozhovory o svojich posledných prianiach.