Pre posledné rozlúčky

V Záhrade spomienok môže prebehnúť nielen jednoduché uloženie popola do zeme, ale tiež obrad poslednej rozlúčky. Môžu sa tu odohrať tradičné obrady s kňazom alebo obradníkom, ale aj netradičné spomienkové slávnosti vytvorené samotnými pozostalými.

Priestor Záhrady spomienok je duchovne otvorený pre ľudí rôznych vyznaní a spôsobov života. Podoba poslednej rozlúčky sa odvíja od vašich prianí. Pri jej plánovaní a prípravách vás budeme sprevádzať a pomôžeme vám nájsť spôsob rozlúčenia, ktorý bude blízky vám i vašej rodine a priateľom.

Priestor

Obrad sa môže odohrať na mieste s kamenným umeleckým dielom medzi stromami, prípadne priamo pri kvetinových záhonoch, kam bude popol zosnulého uložený. Pokiaľ by ste chceli využiť možnosť reprodukovanej hudby či premietania fotografií, môže sa posledné rozlúčenie odohrať v menšej či väčšej obradnej sieni cintorína, prípadne v inom priestore.

Obradné uloženie popola

Uložením popola do jamky sprevádza správkyňa Záhrady spomienok, alebo sa jej môžu ujať samotní pozostalí. Priamo pri mieste uloženia je možné zrealizovať aj menší obrad v kruhu pozostalých. Pri obrade je možné použiť drevené misy naplnené vodou pre zapaľovanie sviečok. V prípade vsypu je popol obradne uložený do jamky zo špeciálnej drevenej misy.

Obrad poslednej rozlúčky

Obradnému uloženiu popola môže taktiež prechádzať spomienkový obrad. V takom prípade odporúčame pozostalým zaistiť si u pohrebnej služby kremáciu bez obradu a obrad poslednej rozlúčky môžu naplánovať a pripraviť so Správkyňou Záhrady spomienok. Je naň vyhradené obradné miesto v blízkom lesíku s pieskovcovým umeleckým dielom na zapaľovanie sviečok a s lavičkou. Je tiež možné prenajať si Veľkú alebo malú smútočnú sieň, ktoré sú súčasťou cintorína. Môže sa však konať aj inde, mimo cintorína. Závisí to len na prianiach pozostalých.

Čas

V Záhrade spomienok máte na rozlúčenie dostatok času, nemusíte sa nikam ponáhľať. Neplánujeme jeden obrad za druhým, aby sa každý mohol lúčiť vo svojom vlastnom tempe.

Spomienková reč

Spomienková reč je veľmi dôležitou súčasťou poslednej rozlúčky. Prostredníctvom slov môžeme zosnulému vyjadriť úctu, pomenovať to, čo pre nás znamenal a pripomenúť jeho životný príbeh. To najlepšie dokážu tí, ktorí zosnulého poznali osobne. Na obrade môže hovoriť jeden člen rodiny, prípadne viacerí pozostalí, vďaka čomu vznikne mozaika spomienok a príbehov. Tie nám dovolia spoznať zosnulého často aj z nových uhlov pohľadu. Reč môže tiež vzniknúť spoluprácou rodiny s kňazom či našou sprievodkyňou pozostalých, ktorá je zároveň správkyňou Záhrady spomienok.

Smútočný odev

Na obrad v Záhrade spomienok môžete zvoliť akékoľvek oblečenie, ktoré je podľa vás vhodné. Či už to bude klasická smútočná farba – čierna, alebo napríklad obľúbená farba zosnulého, dôležité je, aby ste sa cítili dobre.

Hudba

Prírodné prostredie Záhrady spomienok vytvára prirodzený akustický sprievod obradov, zvoliť si však môžete aj inú formu živej hudby. Napríklad spev, gitaru, violončelo či husle.

Kvetiny

Umelé kvety či vence nie sú v Záhrade spomienok povolené, vyhnúť sa môžete tiež nákladným kvetinovým darom z klasických kvetinárstiev. Kvety sa často pestujú pomocou postrekov a privážajú sa k nám z veľkých vzdialeností.
Kvetinové záhony v Záhrade spomienok sú navrhnuté tak, aby samy zdobili hrobové miesto, ale ak by ste predsa len chceli nejaké kvetinové dary priniesť, zvoľte živé kvetiny z vlastnej záhrady, z tržnice alebo okolitých lúk.
V zahraničí je tiež bežné, že najbližšia rodina pozostalých vopred požiada, aby neprinášali žiadne kvetiny a peniaze namiesto toho venovali napríklad na dobročinný účel.

Sviečky

Na zapaľovanie sviečok je v Záhrade spomienok vytvorené miesto s kamenným umeleckým dielom. Na jeho vodnú hladinu môžete pokladať plávajúce sviečky bez hliníkových obalov, prípadne si môžete vyrobiť vlastné, napríklad z orechových škrupín naplnených voskom.

Smútočné oznámenie

Podoba smútočného oznámenia môže ovplyvniť prijatie smutnej správy a nemusíte sa báť využiť vlastnú kreativitu. Namiesto klasického čiernobieleho parte môžete použiť prírodné motívy, fotky, obrázky či kresby, ktoré vystihujú zosnulého. Môžete tak vyjadriť aj to, že samotný obrad sa bude niesť v menej tradičnom duchu.

www.zahradaspomienok.sk