Aká je finančná stránka uloženia popola v záhrade spomienok?

Cena za prenájom hrobového miesta určuje podľa platného cenníka Správa cintorína. Uloženie popola v Záhrade spomienok je však lacnejšou alternatívou, pretože odpadá investícia do kamenného náhrobku a kvetinovej výzdoby.
Keďže sú miesta posledného odpočinku súčasťou prírody, nevyžadujú si veľkú dodatočnú starostlivosť. Za sprevádzanie pri prípravách a priebehu obradu platíte nášmu združeniu formou daru.