Môže tu prebehnúť posledná rozlúčka aj s kňazom?

V Záhrade spomienok sme otvorení rôznym typom posledných rozlúčok, civilným i cirkevným obradom. Prírodný spôsob pochovávania zaujal aj zvolenských zástupcov cirkvi, ktorí vypravia pohreb aj v Záhrade spomienok.