Je možné realizovať poslednú rozlúčku aj mimo priestoru cintorína?

Miesto obradu si môžete zvoliť akékoľvek, zákon to nijak neobmedzuje, záleží teda na vašich prianiach. Činnosť nášho združenia nie je viazaná len na Záhradu spomienok. Môžeme spolu naplánovať rozlúčku v prírode, v kaviarni či u vás doma.